VOORWOORD

INTERVALLEN

SYMBOOLNOTATIE en AKKOORDBENAMING

ROMEINSE TRAPNOTATIE

 

I

V

VI

IX

HOOFDSTUK 1   KENNISMAKING MET DE PIANO EN DE HARMONIELEER
  LES 1
LES 2
LES 3
LES 4
LES 5
LES 6
LES 7
Namen van de toetsen
De drieklank in grondligging
Omkeringen van de drieklank
De drieklanken in mineur
De septiemakkoorden 
De zwarte toetsen, de harmonische functies van de kwintencirkel
De mineur toonladders
1
3
5
7
8
12
15
HOOFDSTUK 2   DE EERSTE ACCOORDVERBINDINGEN
  LES 8
LES 9
LES 10
LES 11
LES 12
LES 13
LES 14
Verbinding van de hoofdtrappen in de traditionele harmonieleer
Verbinding van de hoofdtrappen in de jazz
Een paar stemvoeringsregels
Sus-4 —> Dominantseptiemakkoord —> Tonica in majeur
Dominant —> Tonica met wat chromatiek
Subdominant —> Dominant en de II7-V7-gang
Subdominant —> Dominant —> Tonica, De II-V-I-gang
19
21
24
25
27
28
32
HOOFDSTUK 3   NEVENTRAPPEN EN TUSSENDOMINANTEN IN MAJEUR
  LES 15
LES 16
LES 17
LES 18

De neventrap VI in majeur [Am7 in C]
De neventrap III in majeur [Em7 in C]
De neventrap VII in majeur [Bø in C]
Tussendominanten (1)  
Een paar zaken om te onthouden
39
40
43
45
50
HOOFDSTUK 4   MINEUR EN MOLL-DUR
  LES 19
LES 20
LES 21
LES 22
LES 23
De trappen in mineur en moll-dur
Stemvoering en akkoorduitbreidingen in mineur
De stemvoering in moll-dur  
Het dim-akkoord van VII en diens functie als tussendominant
De «lint-harmonisatie» en de sixth diminished scale
51
53
56
59
62
HOOFDSTUK 5   TUSSENDOMINANTEN
  LES 24
LES 25
LES 26
V7–5 en het tritonusverwante dominantseptiemakkoord
De dominantenketting en nog een tritonusverwante dominant  
TV-tussendominanten

69
71
74

HOOFDSTUK 6   VERSIERENDE AKKOORDEN
  LES 27

LES 28
LES 29
LES 30
LES 31
LES 32

Dissonanten, vertragende tonen en vertragende akkoorden
KORTE SAMENVATTING VAN GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Doorgaande akkoorden
Doorgaande subdominant dim-akkoorden
Wisselakkoorden  
Naderings akkoorden
Leidklanken
TIPS VOOR AKKOORDZETTINGEN

81
87
90
95
100
103
105
110

HOOFDSTUK 7   ALTERATIES EN GEALTEREERDE AKKOORDEN
  LES 33

LES 34
LES 35
LES 36
LES 37
LES 38
Alteraties in het algemeen
Meest toegepaste gealtereerde akkoorden in de jazzmuziek
Napels sext akkoord, verlaagd II, en dubbel mol VII7 (bb5)
Dim-akkoorden en de octotoniek
Alteraties van het septiemakkoord op de IVe trap
Alteraties van het dominantseptiemakkoord
De overmatige drieklank

111
112
113
115
120
124
127

INDEX TREFWOORDEN

Ind. 1-7