VOORWOORD BIJ HET TWEEDE DEEL

 
HOOFDSTUK 8   Afwijkende oplossingen van het dominantseptiemakkoord
137
 

LES 39
LES 40
LES 41
LES 42
LES 43
LES 44




LES 45

Het bedrieglijk slot V7 —> VI
Dominantseptiemakkoord —> verhoogd IV
Dominantseptiemakkoord op de verlaagde VIIe trap
De double ending
Het toegevoegde dominantseptiemakkoord
Meer afwijkende oplossingen van het dominantseptiemakkoord
• op kleine terts afstand
• op grote terts afstand
• op grote secunde afstand
• op kleine secunde afstand
Wisseldominant —> 6/4-akkoord en de herharmonisatie daarvan

137
140
141
144
146
147
147
149
151
152
154

HOOFDSTUK 9   De turn around en iets over vorm

159

  LES 46
LES 47
LES 48



LES 49







De TA naar de tonica in majeur en mineur
De TA naar de IIe trap in majeur en mineur
Andere veel voorkomende TA’s
• naar de IVe trap
• van majeur naar de parallel mineur en v.v.
• naar de tussendominant op de VIe trap
Andere soorten TA
• naar IV in een snelle 4-kwarts of alla breve maat
• naar I in een snelle 4-kwarts of alla breve maat
• naar de parallel min. in een snelle 4-kwarts of allabr.maat
• twee maten TA naar de verhoogde IVe trap
• herhaling zonder TA
• van majeur naar gelijknamig mineur en de querstand
• naar de TV-wisseldominant

160
163
166
166
166
168
169
169
169
170
170
171
172
173
HOOFDSTUK 10   Pianozettingen met verzwegen bas

177

 

LES 50
LES 51

LES 52
LES 53
LES 54

LES 55




De lintharmonisatie, een vervolg 
Bijzondere lintzettingen
• zuivere parallelharmonie
Statische akkoorden met verzwegen bas
Mineur-7- en Ø-akkoorden met verzwegen bas
Dominantseptiemakkoorden met verzwegen bas
• met de kwint onderin
Dominantenketting met verzwegen bas
• toonfamilies van de kwint en de grondtoon
• toonfamilies als bewegende tonen
• toonfamilies in de lintzetting
Nog enkele voorbeelden om te oefenen

177
185
188
193
199
202
204
206
207
210
212
215
HOOFDSTUK 11   De relatie melodie-harmonie

221

 














LES 56




LES 57
LES 58




LES 59



LES 60







Wat horen we?
1. Opbouw van in de jazz meest gebruikte akkoorden
2. Akkoorden die goed op elkaar aansluiten
3. Versierende akkoorden en hun toepassing
4. Harmonisch ritme en metrum
5. De toonsoort
6. De basmelodie is ook een melodie
7. De kwart in een majeurakkoord
8. Uitwijkingen naar 'familie'
9. Verdubbeling van de bas
10. Ongelukkig toegepaste akkoorduitbreidingen en alteraties
11. Het nut van een akkoord
12. Gebroken akkoorden in de melodie
13. Versierende tonen in de melodie
14. Akkoordenschema maken vanuit een piano/zang partij
Het verticale element in de harmonie
A. Akkoorddiagrammen
• Samenvatting van het systeem
B. Toepassing van het verticale element in de harmonie
Het horizontale element in de harmonie
Uitwijking naar 'familie' VI en III
• naar VI in majeur
• naar VI in mineur
• naar III in majeur
• naar III in mineur
Uitwijking naar 'familie' V en IV
• naar de dominanttoonsoort (V)
• naar de subdominanttoonsoort (IV en II); het richtakkoord
• Het richtakkoord
Substituut voor de II-V-gang en de tritonus-II-V
• De leidtoon in de melodie
• Het m7/13-akkoord
• Het TV-dominantseptiemakkoord
• De TV-II-V-gang
• De –13 in de melodie
• De –10 en –9 in de melodie
• De +11 in de melodie
222
224
224
225
225
226
227
227
227
228
228
228
229
229
229
230
230
234
236
241
249
249
250
253
254
260
260
262
264
270
270
270
270
271
271
272
277
HOOFDSTUK 12   Allerlei

279

  12.1
12.2

12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Rhythm and practice of piano accompaniment
The piano intro
• examples of four-bar intros
Scales and modes
Overtones, Superimposed Triads, and the Mystic Chord
The Circle of Fifths, Axis Cross System, and Octotonics
The harmonies of the blues
A few tips and suggestions

279
282
283
284
291
294
296
301

APPENDIX

Oplossingen van de overmatige drieklanken in de
toonsoortfamilie van C (C-E-As)


304

Index trefwoorden

Ind. 1-6